CLIL

Een vak in een ander taal

De vele discussies in de media zullen u wellicht niet ontgaan zijn. Les geven in een andere taal zit in de lift.
Vooral in het hoger onderwijs is het een trend die al enkele jaren aan de gang is. Hogescholen en universiteiten willen op die manier zowel buitenlandse docenten als buitenlandse studenten kunnen aantrekken. Verder studeren wordt gaandeweg een parcours dat maar gedeeltelijk in eigen land volbracht wordt.
Daarom heeft de overheid beslist om het ook in Vlaanderen mogelijk te maken dat een aantal vakken in een andere taal gegeven wordt. Deze nieuwe aanpak heet Clil: Content and Language Integrated Learning.

De Broederschool zet sterk in op kwaliteit en wil de leerlingen ook ten volle voorbereiden op hoger onderwijs. Daarom waren we de eerste school in Roeselare om resoluut te kiezen voor Clil: we doen het al sinds schooljaar 15-16...

We gaan dus als koplopers resoluut verder op de ingeslagen weg. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat deze aanpak heel wat voordelen kan bieden. Allereerst is er het duidelijke taalvoordeel. Vakken in een andere taal aanbieden, betekent dat je het vreemde talenonderwijs in de praktijk ondersteunt: de leerlingen hebben een of twee lesuren meer om te praten, te luisteren, te lezen en te schrijven in die taal. Maar verbazingwekkend genoeg zijn er nog andere voordelen. Zo blijken de leerlingen ook de inhoud van het vak beter te begrijpen - misschien doordat de leerkracht vaker nagaat of de leerlingen nog wel 'mee zijn', of doordat de taalbarrière de leerlingen noodzaakt beter te volgen of het vak beter bij te houden.

Maar een nog opmerkelijker voordeel is dat onderwijs in een andere taal de leerlingen ook algemeen betere cognitieve prestaties oplevert. Blijkbaar zorgt deze aanpak voor meer en betere verbindingen tussen de verschillende hersendelen, zo zeggen onderzoekers. Met andere woorden: de leerlingen worden er slimmer en creatiever door!

Het valt niet te ontkennen: kiezen voor Clil is een bewuste keuze: het vergt een inspanning! Je kiest het niet voor je gemak en er wordt meer van je verlangd. Je maakt je keuze voor een volledig schooljaar. Daarbij is het ook belangrijk te onthouden dat niemand verplicht in dit traject stapt; de leerlingen kunnen het vak altijd in het Nederlands volgen.