EEN UITGEKIEND TRAJECT

Op de Broederschool kan je een uitgekiend studietraject volgen met als pijlers Wiskunde, Talen, Economie en Wetenschappen. We gaan er prat op jou gedurende de zes jaar van nabij te begeleiden: verschillende geledingen nemen daarvoor de verantwoordelijkheid op. Meer info over studiebegeleiding vind je via bovenstaand menu.
HET EERSTE JAAR

We bieden een eerste jaar aan met ruimte voor verdieping en extra uitdaging voor wie dat aankan, zoals we vroeger ook al deden. Wie het wat moeilijker heeft, krijgt ondertussen de kans zich bij te werken (‘remediëring’).
Binnen onze scholengroep Sint-Michiel maken we het onderscheid tussen verschillende leerprofielen. Op je BASO-fiche zal je een advies terugvinden omtrent jouw leerprofiel. Het is wenselijk dat je, om bij ons een vlotte start te maken, het advies kreeg voor het profiel 1 A’ of 1 Ax. Wij zullen je in elk geval met open armen ontvangen.
Alle leerlingen genieten in de eerste plaats van een ruime algemene vorming (30 u.). We bieden een veelzijdige en stevige basis aan waarmee een waaier aan toekomstmogelijkheden voor je open ligt.
De nadruk ligt op wiskunde, wetenschappen, economie en talen, de richtingen die je later bij ons kunt volgen. Ook Geldwijs maakt er deel van uit, een nieuw vak waarin je kennis maakt met de beginselen van de economische wereld.
In de algemene vorming zitten er ook drie aanvullende uren die alle leerlingen extra aangeboden krijgen: wiskunde, Nederlands en Mediawijs.
Met Mediawijs krijg je Facebook, Snapchat, Instagram, filmpjes en digitale toepassingen nog beter onder de knie.
Om elke leerling zijn/haar eigen talenten te laten ontdekken, verkennen en ontplooien, bieden wij ten slotte ook twee keuzeuren aan. De leerlingen kiezen per semester twee uren uit onderstaande opties. Tijdens het schooljaar zal je dus van twee keuzevakken kunnen proeven.
Onze maatschappij is een wereld geworden van smartphones, apps, virtual reality, fake of real news, en een constante stroom aan informatie, waar iedereen met iedereen in contact is. Wie de digitale trein mist, dreigt achterop te hinken. Een eigentijdse school heeft dus uitgebreid aandacht voor de rol van het digitale in de maatschappij en hoe daar verstandig mee om te gaan. Daarom voorziet onze school in het eerste jaar in een vak Mediawijs, waar we heel gericht focussen op digitale vaardigheden, wijs omgaan met allerhande media en pure kennis van ICT.
Maar net zoals dat in de maatschappij zelf ook het geval is, is ICT al lang geen vak op zich meer. Je gebruikt ICT ook voor persoonlijke zaken, om in contact te staan met je vrienden en school, voor je studie of huiswerk en voor alle andere vakken van het lesaanbod.
We zetten daarom ook uitvoerig in op BYOD (Bring Your own Device): elke leerling van het eerste jaar zal vanaf volgend schooljaar werken met een pen device (dat is een laptop met digitale pen). Op die manier zullen de vele digitale vaardigheden in verschillende lessen zo goed mogelijk toegepast en dus ingeoefend worden. Leerlingen nemen zo zéér praktijkgericht belangrijke stappen richting digitale geletterdheid. Dankzij een zorgbeleid op maat van de leerling én de vele mogelijkheden via verschillende tools, kan dat in een persoonlijk, en dus haalbaar tempo.
Zo wordt ICT voor onze leerlingen geen trukendoos voor wereldvreemde nerds, maar een vanzelfsprekende en aangename vaardigheid, waarmee ze gewapend de maatschappij met steeds grotere digitale verwachtingen en uitdagingen aankunnen.
In het vak Geldwijs besteden we aandacht aan financiële en economische geletterdheid. Omgaan met geld en je eigen budget beheren spelen hier een grote rol in. Het belang van sparen, maar ook inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn komen aan bod. Er zijn heel wat manieren om te betalen. Hoe betaal je veilig? Wat zijn de risico’s? Hoeveel kosten ze? Een hands-on aanpak, theorie afwisselend met interactieve oefeningen. In een budgetspel beheren de leerlingen een fictief budget. Op bedrijfsbezoek leren ze hoe een onderneming werkt.
Onze samenleving wordt op zowat alle vlakken meer en meer digitaal. Dat verandert het dagelijks leven van iedereen, jong en oud, in een razend snel tempo. Willen we als school mee zijn met wat er in de wereld gebeurt, dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk vertrouwd raakt met die computer en de vele toepassingen ervan.
Op onze school geloven we in een dubbele aanpak. In een afzonderlijk uur ICT 'Mediawijs'leren onze leerlingen heel specifieke ict-kennis en ict-vaardigheden: hoe zorg je voor een goede lay-out in een Word-document? Hoe werkt een tablet? Hoe vind je gemakkelijk iets op dat wereldwijde web? Hoe maak je een eenvoudig programmaatje dat jezelf het leven wat makkelijker kan maken?
De Broederschool zet al heel lang in op goed talenonderwijs. Zo zijn we als eerste school in Roeselare gestart met CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dat betekent dat een “zaakvak” (zoals bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, esthetica, biologie, ...) in een vreemde taal onderwezen wordt.
Daardoor breiden de leerlingen hun woordenschat uit, verbeteren ze hun spreekdurf, en krijgen ze extra training in de diverse vaardigheden die bij talenonderwijs belangrijk zijn: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Bovendien bereiden de leerlingen zich zo beter voor op het hoger onderwijs, waar heel wat vakken ook al in het Engels gegeven worden. Drie op vier van onze leerlingen volgen CLIL: geschiedenis in het eerste en het derde jaar, aardrijkskunde in het tweede jaar, muzikale opvoeding in het vierde jaar en esthetica in het vijfde en het zesde jaar. Wij geven dus al onze leerlingen, van het eerste tot en met het zesde jaar, de mogelijkheid om een vak in het Engels te volgen.
Natuurlijk krijgen de leerlingen altijd de keuze om dat vak in het Engels of in het Nederlands te volgen. Wie in CLIL stapt, doet dat dus altijd op vrijwillige basis. CLIL biedt je een unieke kans, daar geloven we in!
HET TWEEDE JAAR

Het 2de jaar: taalgericht

In het tweede jaar van de eerste graad krijgt elke leerling 2 uur Engels waarin de basis gelegd wordt voor een degelijke beheersing van de taal: kennis van woordenschat en grammatica, oefenen van de uitspraak en de vaardigheden spreken, interactie, schrijven, lezen en luisteren. In het extra uur leren leerlingen genieten van omgaan met de Engelse taal en cultuur. Ze krijgen de kans om vooral hun mondelinge en hun communicatieve vaardigheden sterker te oefenen. Dit gebeurt intensief door middel van uitdagende werkvormen waarbij samenwerking, creativiteit, inzicht, spreekdurf en verbale vlotheid getraind worden.
Wie kiest voor dit extra uur Engels zal op een aangename manier allerlei vaardigheden kunnen inoefenen en niet alleen de kennis van de taal kunnen toepassen, maar zeker ook uitbreiden.

Het 2de jaar: wiskundegericht

Binnen het basispakket wiskunde 4 uur wordt alle basisleerstof gegeven, aangevuld met verdieping voor zover dat redelijk en mogelijk is. Kies je daarenboven voor een 5de uur (PAKKET WISKUNDE 4 uur + 1 uur), dan wordt dit uur gebruikt om extra te verdiepen d.w.z. het behandelen van verdiepende doelen uit het leerplan, het maken van Het 2de jaar: wiskundegericht complexere oefeningen, het meer nadruk leggen op het ontwikkelen van het zelfstandig redeneren en het bestuderen van een aantal extra items.
Kortom : kies je voor dit extra uur wiskunde, dan word je meer uitgedaagd en ontwikkel je een goed wiskundig inzicht om dat in de 2de graad te kunnen toepassen op wetenschappen en economie.
NA DE EERSTE GRAAD
In de tweede graad kan je kiezen uit drie richtingen: economische wetenschappen (accent op talen of wiskunde), moderne talen (economie en wetenschappen), of natuurwetenschappen (wetenschappen, talen, wiskunde).
Bekijk de filmpjes hieronder om meer te weten te komen...
NA DE TWEEDE GRAAD
In de derde graad worden de accenten uit de tweede graad in de tweepolige benamingen opgenomen. Deze combinaties zijn er het gevolg van: Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde, Moderne Talen-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde.
EN WAT NA HET ZESDE JAAR?