THUIS IN TALENT

Ons onderwijs staat in de traditie van de Broeders van de Christelijke Scholen. Naar het model van de stichter, Jean-Baptiste de la Salle, denken we nog altijd ‘Lasalliaans’: we zetten je aan tot solidariteit en engagement voor wie het minder breed heeft, en tot respect voor wie anders is.
Bij ons ben je geen nummer. We zijn bekommerd om het welzijn van iedere leerling. Leerlingen, leerkrachten en ouders maken hier samen school. Daarnaast is slagen in je studie uiteraard belangrijk! Dit alles vormt onze formule tot succes. Wereldwijd vind je in meer dan 80 landen een ‘Broederschool’. In al die Broederscholen samen tellen we meer dan 1.000.000 leerlingen.

Geen autoritaire opvoeding dus, maar duidelijke afspraken en positieve samenwerking in wederzijds respect. Zo ontstaat een gesmeerd geheel waarin leerlingen en leerkrachten goed kunnen functioneren.
Onze aandacht voor alle leerlingen maakt ons ‘anders’. Onze zorg start al bij het lesgeven zelf. We proberen elke leerling(e) te motiveren, moed in te spreken als dat nodig is en nieuwe kansen te bieden. Jezelf mogen zijn, samenwerken met een leerkracht, persoonlijk contact met opvoeders en directie: bij ons kan het. We hopen dat je je bij ons thuis kan voelen als in een groot gezin.