ONS SCHOOLTEAM

Een school kun je niet in je eentje opbouwen. Wij doen dat samen met ouders en leerlingen. Verder zijn er ook vaste organen op school die mee school helpen maken.

Bij de directie (Lisa De Ruyck en Vincent Claerhoudt) kan je uiteraard steeds terecht voor alle mogelijke problemen, en ook aan de balie staat voor jou altijd een team van opvoeders klaar.

Pedalo (Pedagogisch Lasalliaans Overleg) bestaat uit enkele personeelsleden die op regelmatige basis met de directie overlegt over de schoolse actualiteit.

Heb je moeite met de studie, krijg je je cursus niet op orde, ervaar je stress op school... dan staan in de eerste plaats je vakleerkracht en je klastitularis voor je klaar, maar heb je uitgebreidere hulp nodig, dan staat ons leerlingenbegeleidingsteam voor je klaar. Over de werking van de leerlingenbegeleiding lees je hier meer.

We hebben een heel actieve ouderraad. Ouders denken met ons mee over hoe we ons schoolproject kunnen realiseren. Een spreker over studie- en beroepskeuze, meedenken over verkeersveiligheid, het ontbijt of aperitief op het jaarlijkse schoolconcert, een ‘lerende ontmoeting’ onder Broederscholen i.v.m. ouderbetrokkenheid: zo bouwen de ouders mee aan de school die wij willen zijn.

Ook als leerling mag je onze school helpen ‘maken’. Een groep enthousiaste leerlingen van de hogere jaren vormt samen de leerlingenraad . Die zet zich o.a. in voor een zinvolle vrijetijdsbesteding over de middag. Je leest er hier meer over .

Elke klas van het eerste jaar krijgt een ‘peter’ of een ‘meter’, een contactpersoon uit het vijfde of zesde jaar. Is er informatie door te geven? Of heb jij voorstellen? Of weet je niet goed waar je met iets terecht kunt? Dan kan je op je ‘peter’ of ‘meter’ rekenen! Later komt de tijd dat je ook zelf kunt meebouwen aan onze school als lid van de leerlingenraad. Zo werken leerlingen mee aan die school waar iedereen zich thuis voelt.