NIEUWE EERSTEJAARS

ONTHAALAVOND

Eind augustus organiseren we een onthaalavond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders. Die
avond kom je al te weten wie jouw nieuwe klasgenoten worden. Bovendien krijg je nog eens een rondleiding door de school van jouw klastitularis. Je leert op voorhand waar je moet zijn en waar je plaats in de klas is.

COMMUNICATIE

We werken met het schoolplatform Smartschool. Zowel ouders als leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar een code om hierop in te loggen. Leerlingen kunnen met deze code ook office 365 downloaden. De communicatie gebeurt vooral via dit
platform. Tijdens de onthaalavond wordt dit verder uitgelegd.

DE EERSTE SCHOOLDAG

Op 1 september verwachten wij je op school om 8.30 uur. Je wordt opgewacht door de klastitularis, opvoeders en de directie. Om het voor jou gemakkelijker te maken, komen de leerlingen van het 2de tot en met het 6de jaar pas om 10 uur aan in school. De volledige voormiddag breng je door met de klastitularis. De echte lessen starten pas 's namiddags.

KENNISMAKINGSDAG EERSTEJAARS

Tijdens de eerste weken van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsdag. De bedoeling is de andere leerlingen van het eerste jaar via allerlei activiteiten te leren kennen.

BOEKEN

Wij zadelen jullie niet op met de administratieve rompslomp die verbonden is aan het bestellen van boeken. De school bestelt alle boeken. Begin september worden die door de vakleerkrachten uitgedeeld in de klas.

INTERNAAT

Ook leerlingen die kiezen voor internaat, kunnen in de Broederschool terecht. Wij werken immers samen met de internaten in
onze buurt.