LEREN LEREN

Goed begonnen is half gewonnen!! Daarom starten we vanaf het begin van het schooljaar met concrete tips over leren en studeren!
In de eerste week is er nog geen avondstudie, maar de leerlingen van het 1° jaar krijgen aparte begeleiding:
* op een leuke, aantrekkelijke manier krijgen ze een sessie met heel wat tips en tricks om de valkuilen bij het studeren en de goede manier van werken aan te brengen
* tijdens de eerste 2 avondstudies is er persoonlijke begeleiding om de vorige uitleg in daden te leren/kunnen omzetten
* de studiemeesters/opvoeders volgen de jongeren verder op.

Zowel in 1° als in 2° graad worden de lln. klassikaal doorheen de verschillende vakken verschillende studietechnieken aangeleerd zodat elke leerling een persoonlijke leerstijl kan ontwikkelen.

Organisatie (we maken een planningsrooster met benodigdheden voor de 1° graad), studieplanning (via weekplanning, opgevolgd door klastitularis), studiemethode, persoonlijke leerstijl, uitstelgedrag zijn slechts een aantal zaken die via de cursus 'Leuker leren' worden opgevolgd.  

In de omgang tussen leerlingen en leerkrachten is beleefdheid en vriendelijkheid een prioriteit. Wij vinden een belangrijk. In het schoolkoor, op schoolreizen, tijdens sportactiviteiten en andere niet-lesgebonden momenten hebben leerlingen en leerkrachten een spontane band met elkaar.
Wij hebben aandacht voor de mens achter de leerling. Vooral leerlingen met problemen - op persoonlijk, familiaal, medisch of studievlak - proberen wij zo goed mogelijk te begeleiden. Dat doen we in de eerste plaats door met de leerlingen een goed gesprek te hebben, en dat beslist niet alleen over hun schoolse prestaties. Leerkrachten en opvoeders staan niet op een voetstuk. We willen leiden en begeleiden.

​Wij kiezen niet voor een eenmalige spoedcursus maar wel voor een langlopend traject met tussentijdse impulsen en aanzetten die refereren naar ‘Leuker leren’. Ook het agenda van de Broederschool is een planningsagenda, enkel de uit te voeren taken/toetsen worden er in opgenomen. Ouders kunnen steeds taken- en toetsenkalender raadplegen op Smartschool.

Daarnaast worden lln. ook aangespoord om regelmatig te studeren (studieschrift…). Naast een herhaling van de studiemethodetips uit het 1° jaar speelt elke vakleerkracht een belangrijke rol in het aanleren van een goede studiemethode via tips en samenvattingen van hun lessen.
Indien al het voorgaande voor de leerling niet het gewenste effect levert, kan er individuele begeleiding aangeboden worden. Dit gebeurt na afspraak met de cel leerlingenbegeleiding en de klassenraad. Deze begeleiding bevat geen andere
zaken dan de klassikale uitleg, maar kan op een individuele manier soms een beter ondersteunend effect bieden.