UITWISSELINGEN

De uitwisselingsprogramma's willen de leerlingen helpen om de culturele diversiteit in Europa te ontdekken en te waarderen.
Bovendien helpen ze de leerlingen om zich bewust te worden van hun eigen cultuur, precies door het contrast met de andere cultuur. Vlaming-zijn is uiteindelijk méér dan Thuis of Familie op de buis, frietjes en een pintje - al horen al deze aspecten er bij, net zoals de tapas deel uit maken van de Spaanse identiteit.

Voor we een uitwisselingsproject beginnen stellen we duidelijke voorwaarden . We proberen de leerlingen zo veel mogelijk in een gastgezin onder te brengen. Zo’n verblijf in een gastgezin biedt namelijk een unieke kans om écht contact te hebben met de gewoonten van de inwoners van een ander land, bovendien moeten onze leerlingen in zo'n gastgezin "op eigen benen" kunnen staan. Dankzij de internationale projecten krijgen de leerlingen een unieke kans om hun schoolse taalvaardigheid in te oefenen. Ze leren jarenlang alle finesses van verschillende talen. Nederlands - voor verstokte dialectsprekers als West-Vlamingen hun eerste vreemde taal, ze zwoegen op de subjonctif in het Frans, worstelen met de tenses in het Engels, en proberen zich vertwijfeld voor de geest te halen of mit met de datief of met de accusatief staat in het Duits. Terwijl het bij het leren van een taal uiteindelijk niet gaat om woordenlijsten of grammatica, maar om communicatie!

Daarnaast kunnen deze programma's als motor dienen voor heel wat projectwerk van leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten kunnen (leren) samenwerken om diverse aspecten van een probleem te benaderen; leerlingen moeten leren samenwerken voor de diverse opdrachten die ze krijgen ter voorbereiding van de uitwisseling.

Culturele diversiteit

Wat willen we bereiken met onze uitwisselingen?

In de eerste plaats geven we onze leerlingen de mogelijkheid om een beetje Europeaan te worden. In de wereld van morgen zijn we meer dan Roeselaarnaar, meer dan (West-)Vlaming, meer dan Belg: we zijn allen Europeanen. Hoe leven mensen in andere landen van de Europese Unie? Welke waarden, normen, ideeën hebben we met elkaar gemeen? Dat leren onze leerlingen in een gastgezin.

Burgerzin - een van de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs - gaat daar over. Leerlingen helpen om bewuste, kritische burgers te worden, die open staan voor wat er in de wereld gebeurt en wat er in de toekomst gebeuren zal, die zich begaan weten bij de wereld, en in die wereld een rol willen spelen. Culturele eenheid of diversificatie - hoe tolerant zijn wij?

Daarbij proberen we telkens te werken rond een thema. In Andalusië werkten we rond immigratie, in Catalunia rond de spanning standaardtaal en regionale taal, in Toscane over de Middeleeuwse en de renaissancekunst, in Berlijn over de Koude oorlog, enzovoorts.

Taal

Natuurlijk speelt taal een grote rol. Onze leerlingen moeten zich behelpen in Frans, Engels, Duits, en als het even kan krijgen ze ook een kennismakende cursus survival language van het land dat we bezoeken. Ze leerden ze Italiaans en Spaans op school, en gingen we naar het Fins huis in Antwerpen voor een introductie tot deze moeilijke niet Indo-Europese taal. Zo leren ze aan den lijve dat taal niet enkel een kwestie is van (school)boeken, maar dat het in de eerste plaats een middel tot communicatie is!

Ondertussen zijn we al zo'n jaar of tien bezig met uitwisselingsprogramma's.

De uitwisselingen en de filosofie van de Broederschool

De Broederschool wil een goedkope school zijn, die degelijk onderwijs aanbiedt. Goedkoop en uitwisselingsprojecten, hoe valt dat te rijmen?
In de eerste plaats doordat we enkele voorwaarden stellen voordat we een project beginnen. De leerlingen moeten zelf gemotiveerd zijn, en bereid zijn om acties te ondernemen om het project te financieren. We willen géén projecten die veel geld kosten aan de ouders, en voor de leerlingen een duur snoepreisje zijn. Daarom verwachten we dat de leerlingen de handen uit de mouwen steken. Zo dragen de leerlingen van het zesde jaar hun steentje bij op de Santa Run en in ruil kunnen ze een deel van de opbrengst gebruiken als financiering voor de uitwisseling. Bovendien moeten ze op die manier leren samenwerken, en dat alleen al is erg waardevol!
We proberen financiële steun te krijgen van de overheid, zowel van de provincie, als van de Europese Commissie of de Vlaamse Gemeenschap. Het vele papierwerk hebben we er graag voor over!

Daarnaast kiezen we bij voorkeur voor een verblijf in een gastgezin.
Het verblijf in een gastgezin biedt onze leerlingen een unieke kans om kennis te maken met hoe andere mensen zijn, hoe een gezin in een ander land leeft.
Leerlingen komen er in contact met leeftijdsgenoten - iets wat met andere formules altijd moeilijk of bijna onmogelijk is. Misschien komt er een vriendschap van die jaren zal blijven duren? Bovendien kunnen we de kosten op deze manier laag houden. We hoeven geen dure hotels met overbodige luxe! En één mondje meer in een gezin, daar komt het niet op aan.

De selectie van gastgezinnen via de school biedt heel wat garanties. Het gezin waar Uw kind verblijft weet dat hun zoon of dochter later bij U zal komen, en zal dus voor Uw zoon of dochter zorgen alsof het hun eigen kind was. De leerkrachten bespreken vooraf wie er in welk gezin verblijft, en proberen leerlingen aan elkaar te "koppelen" die dezelfde interesses hebben. Bij problemen zijn er altijd leerkrachten die alles in goede banen kunnen helpen leiden, zowel de eigen leerkrachten, als de leerkrachten van de partnerschool. Zij kunnen meehelpen en denken om een oplossing te vinden waar nodig....