STEM

Het letterwoord STEM verwijst naar Science, Technology, Engineering, en Mathematics.

Het gaat om leergebieden op het gebied van exacte wetenschappen, techniek en technologie en wiskunde, met inbegrip van ICT. In het huidig onderwijs worden wetenschap, techniek en wiskunde als aparte vakken onderwezen. En toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden: geen wetenschap zonder wiskunde en geen wiskunde zonder wetenschap. Zoals het Atomium dat gemaakt is van metalen bollen die een ijzerkristal voorstellen. Deze constructie was maar mogelijk doordat verschillende mensen met hun eigen disciplines samengewerkt hebben om iets nieuws te creëren. Zowel wetenschappers met verschillende specialiteiten en een veelheid aan technici met een grondige kennis en ambacht zijn nodig om realisaties te maken die voorheen niet voor mogelijk geacht werden.

Gemeenschappelijke kenmerken tussen de STEM disciplines zijn onder meer: onderzoekende houding, samenwerking en logisch en kritisch denken. U denkt misschien meteen aan ingenieurs of computerprogrammeurs, maar STEM is veel meer dan dat.
Denk maar aan de nieuwe technieken in land- en tuinbouw die mee zorgen voor het eten op uw bord, aan de moderne apparatuur die elke dag levens redt in ziekenhuizen of simpelweg aan de verlichtingsinstallatie die er nu misschien voor zorgt dat u dit niet in het donker moet lezen. Hoe pakken wij het ‘STEM-verhaal’ aan? Er gaan 3u STEM door in het eerste jaar, waarin het leerplan techniek verwezenlijkt wordt. Er wordt nauw samengewerkt met de leerkrachten wetenschappen en wiskunde waardoor we bij bepaalde momenten doorheen het schooljaar in elk vak bezig zijn met hetzelfde project (en we dus eigenlijk de 3u STEM overschrijden). De leerlingen gaan bij ons zelf op onderzoek, zoeken oplossingen voor problemen en bouwen daarna zelf hun oplossing. We leren hen probleemoplossend denken en coachen hen doorheen het STEM-verhaal. Na het eerste jaar wordt het verhaal doorgetrokken in de vakken techniek en wetenschappelijk werk.

Indien je een ‘kei’ bent in probleemoplossend denken, indien je geboeid bent door techniek, indien je leergierig bent en in vele disciplines geïnteresseerd bent, dan is STEM jouw ding!! Stem af op de toekomst!!