JEAN- BAPTISTE DE LA SALLE

De Broeders van de Christelijke Scholen zijn de erfgenamen van het opvoedingswerk van Jean-Baptiste De La Salle. Hij richtte zijn gemeenschap op te Reims aan het einde van de 17e eeuw, in het Frankrijk van Lodewijk XIV.Hij richtte zich vooral op kinderen die omwille van hun sociale herkomst geen kans kregen om degelijk onderwijs te volgen. Door ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt heeft hij het mogelijk gemaakt dat ze hun sociale noodlot konden ontgroeien.Hij wou een school die het leven van jongeren een ingrijpende wending zou geven. Enkele concrete aanbevelingen wijzen op de draagwijdte van zijn zienswijze:

Maak het onderwijs nuttig en zinvol voor de leerlingen.
Creëer een vertrouwelijke omgang tussen leerlingen en leerkrachten. Behandel ze met zachtheid en vriendelijkheid.
Elk kind verdient alle eerbied.
Volg alle leerlingen individueel en evalueer ze op hun eigen mogelijkheden. Heb hierbij aandacht voor hun hele persoonlijkheid en betuig bijzondere aandacht voor zwakke leerlingen.
Moedig hen aan tot verbetering, maar rem het straffen af.
Besef dat de relatie met de leerlingen op de eerste plaats wordt gedragen door de liefde die wij in Christus hebben ontdekt en ontvangen: hou van je leerlingen.
Wees waarachtig. Volg een gedragscode uit zelfrespect en uit respect voor iedereen.

De congregatie is nu werkzaam in 78 landen en vertegenwoordigt de meest uiteenlopende etnische, culturele en godsdienstige identiteiten. Het netwerk heeft onophoudelijk te maken met allerlei maatschappelijke en politieke (r)evoluties. Wereldwijd is 97% van het totale personeelsbestand leek. In 1995 werd het Vlaams Lasalliaans Perspectief (VLP) opgericht om de spiritualiteit van De La Salle levend te kunnen houden in een onderwijscongregatie die niet langer over voldoende Lasalliaanse broeders beschikt. Daarom werden toen de vijf pijlers of kerneigenschappen van de Lasalliaanse Opvoedingsvisie geformuleerd. Deze vormen de basis voor ons opvoedingsproject. Ze worden geformuleerd in de visie van onze school.